Over ons

Over ons

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

Onder het motto: “serving the Children of the World” streeft de Kiwanis club naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij Kiwanis van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop de leden aan het motto invulling geven zijn: ‘Fun, Friendship and Fundraising’.

Naast het onderhouden van goede onderlinge en persoonlijke vriendschappen, hebben de leden zich ten doel gesteld persoonlijk bij te dragen aan de opbouw van een betere samenleving door het initiëren en uitvoeren van service projecten.